Fri fragt ved køb over 499,- Gratis returret

Lissie La Cour udviklings- og demenschef udtaler sig om demenstasken

Plejehjemmet Kløvervangen har haft den store fornøjelse at afprøve en af Linda Fiirgaards demenstasker igennem 8 måneder. Ud af 60 beboere har 36 en demenssygdom. Demenstasken har været afprøvet hos fem beboere med moderat til svær demens.
Demenssygdommene har forskellige forløb. Ligesom vi som individer er vidt forskellige, udarter sygdommene sig også vidt forskelligt. Derfor er det vigtigt, at produkter som udvikles til mennesker med demens, er udformet således, at de kan
anvendes på mangfoldige måder. Det kan demenstasken.
Demenstasken kan bruges til at skabe relation mellem mennesker, hvor der til eksempel samtales om tasken indhold. Minder vækkes og der samtales om disse.
Man får pludselig et ”fælles vi” at tale om.
Det er blevet nemmere for familien, at finde noget fælles at tale om under besøget.
Demenstasken kan tages frem gang på gang og genkendeligheden skaber glæde. Ikke nok med det, har demenstasken for fleres vedkommende medvirket til at træne sproget og fastholde bestemte ord.
Demenstasken kan ændres ved, at der tilføres nyt indhold som hele tiden tilpasser sig den situation og / eller tilstand personen med demens er i. Det betyder at demenstasken har sin anvendelse i lang tid.
Demenstasken har også haft en stor betydning for personer med demens, som ikke kunne finde ro og hvile. I de tilfælde har vi set, at demenstasken skabte ro i optil 40 minutter.
En del personer med demens er meget undersøgende og kan godt lide at røre ved
og ordne ting og sager.
Her understøtter demenstasken behovet, samtidigt med at aktiviteten opleves for meningsfuld af den demenssyge.
Jeg kan bestemt anbefale demenstasken til mennesker med demens, deres familier
og personale på dagcentre og plejehjem.
Lissie la Cour
Udviklings-og demenschef